Lokal energiplan och klimatstrategi

En massa skidåkare vid start

Effektivare energianvändning, förnybar energi, minskade utsläpp av växthusgaser

Hedemora kommuns energi- och klimatstrategi vill bidra till att nationella och regionala mål för energi och klimatpåverkan uppnås. Vi behöver alla hjälpas åt att spara energi och ställa om till förnybara bränslen. Utsläppen av koldioxid ska minska med 1 procent årligen. 

Om växthuseffekt och klimatpåverkan

Målen för 2020 är:

 • 20 procent effektivare energianvändning jämfört med 2009
 • 50 procent förnybar energi i energibalansen
 • 10 procent förnybar energi i transportsektorn
 • 30 procent minskade koldioxidutsläpp jämfört med 1990

År 2050 har nettoutsläppen av koldioxid upphört i Hedemora kommun och vi behöver bara hälften så mycket energi för vårt dagliga behov. För att nå detta behöver vi verka för att:

 • Fossila bränslen för uppvärmning och varmvatten upphör
 • Energibesparande åtgärder i byggande och boende genomförs
 • Energi- och klimatmedvetenheten höjs överallt i samhället
 • Transportarbetet i samhället effektiviseras och miljöanpassas
 • Det privata näringslivet ser sig som en viktig aktör
 • Lokal, förnybar energiproduktion ökar
 • Konsumtionsmönster förändras
   
Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2021-04-22
Skriv ut

Utvecklingsledare
Angela Poroli
Tfn: 0225-341 99
angela.poroli@hedemora.se

Besök: Receptionen
            Hökargatan 6
            Hedemora