Kontakt

Miljömål

 

Hållbarhetsstrateg
Angela Poroli
Tfn: 0225-341 99
angela.poroli@hedemora.se

Besök: Receptionen
            Hökargatan 6
            Hedemora

Dela sidan på sociala medier

Miljömål

wild bee in insect shelter

Ett klimatsmart och miljövänligt Hedemora

Agenda 2030 och nationella miljömål som grund

Utgångspunkten för miljöarbetet är Agenda 2030, nationella- och regionala mål och planer samt lokala mål och planer. Det övergripande målet för miljöpolitiken är ”att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser.”

Riksdagen har fastställt 16 nationella miljökvalitetsmål. Syftet med målen är att nå en miljömässigt hållbar utveckling på lång sikt.

I kommunens Hållbarhetsstrategi 2019-2022 beskrivs de globala och nationella miljömålen samt Sveriges Ekokommuners nyckeltal. Utifrån dessa har kommunen gjort relevanta prioriteringar.

Saknar Du någon information?
Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2019-02-27