Avfall & renhållning

Avfallstrappa

AVFALL ÄR EN RESURS - SORTERA MERA! 

Nästan allt vårt avfall kan återanvändas eller återvinnas. Detta sparar både plånboken och miljön. Vårt matavfall blir jord eller biogas, förpackningar återvinns och blir till nya och annat avfall förbränns och blir fjärrvärme. För att detta ska fungera så bra som möjligt är det viktigt att vi sorterar vårt avfall rätt.

Samlad information

På Hedemora Energis hemsida Återvinning finns samlad information om sopor och avfall. 

Delat ansvar

Hushåll, verksamheter och företag ansvarar för att avfall sorteras och lämnas på avsedd plats. Ta hjälp av Sorteringsguiden  

Hushåll som vill kompostera sitt matavfall hemma, ändra hämtningsintervall för kärlavfallet (soptunnan) eller slam måste anmäla detta till Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. 
Blanketter finns här.

Hedemora Energi AB ansvarar för hämtning av hushållsavfall vid fastigheten (gråblå och brun tunna), för slamtömning, hämtning av latrin samt för Hamre Återvinningscentral. 

Förpackning- och tidningsinsamlingen ansvarar för drift och skötsel av de återvinningsstationer där hushållen lämnar sorterat förpackningsavfall och tidningar. Läs mer på ftiab.se

Hedemorabostäder ansvarar för förpacknings- och tidningsinsamling på de gårdar som har långt till närmaste återvinningsstation. 

Länkar

Avfallsplan 2018-2022   

Hamre Återvinningscentral  

Hedemora Energi AB 

Renhållningsföreskrifter/hantering av hushållsavfall 

Sveriges Avfallsportal

Dalarnas Avfallsplaneportal

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2020-11-30
Skriv ut

Hedemora Energi kan bäst svara på frågor om sopor och avfall.
På deras hemsida finner du kontaktinformation www.hedemoraenergi.se