Uppföljning

Pojke med kikare i ett vetefält 

Uppföljning av Sveriges miljökvalitetsmål

Uppföljning av de nationella miljömålen

ImageVaultHandler.png

De nationella miljömålen följs upp årligen, och vart fjärde år görs en fördjupad utvärdering. Varje statlig myndighet ansvarar för uppföljningen av sina miljökvalitetsmål. Naturvårdsverket lämnar en samlad redovisning till regeringen.

Länsstyrelsens miljömålsarbete

liggande-logga.jpg 

Även landets länsstyrelser arbetar med och följer upp de nationella miljökvalitetsmål som är relevanta och angelägna.


Hedemoras Gröna nyckeltal

17888_84838_SEKOM.jpg
De gröna nyckeltalen är ett verktyg i ekokommunernas arbete för en hållbar utveckling. Syftet med nyckeltalen är att varje år följa och jämföra miljöutvecklingen i ekokommunerna. Varje ekokommun ansvarar för att lämna in underlag till nyckeltalen. Hur Hedemora ligger till kan du läsa i länken nedan.

 


Sida uppdaterad 2020-11-18
Skriv ut

Utvecklingsledare
Angela Poroli
Tfn: 0225-341 99
angela.poroli@hedemora.se

 Besök: Receptionen
             Hökargatan 6
             Hedemora