Enskilda avlopp

I Hedemora kommun finns ca 1700 enskilda avlopp. En stor andel är gamla anläggningar med låg reningsförmåga. Många av dessa uppfyller inte lagens krav på rening.

Varför rena avlopp? 

Dåligt renat avloppsvatten medför risk för smittspridning, övergödning och syrebrist.
Läs mer på www.avloppsguiden.se
 

Allmänna råd

 I August 2006 antog Naturvårdsverket nya allmänna råd gällande små avloppsanläggningar för hushållsspillvatten. Denna gör gällande att anläggningens reningsförmåga i förhållande till områdets känslighet bör vara avgörande vid bedömningen av avloppsanläggningar. Miljö- och byggnämnden antog den 12 september 2007 riktlinjer för vilka områden som bedöms ha normal respektive hög skyddsnivå (känslighet). I områden som bedöms ha hög skyddsnivå, exempelvis nära sjöar och vattendrag, kommer endast avloppsanläggningar med en hög reningsförmåga att godtas.
 

Tillstånd krävs

Nyanläggning eller förändring av avlopp utanför kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp kräver tillstånd från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Ansökningsblankett för det kan laddas ner från hemsidan, se länken "Blanketter & information" i högerspalten, eller hämtas på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Om en avloppsanläggning byggs eller ändras utan tillstånd tas en miljösanktionsavgift ut.
 

Vilken lösning ska jag välja?

Lämpligt tillvägagångssätt om Du står i begrepp att anlägga eller förändra ett enskilt avlopp är att kontakta någon av våra inspektörer (se spalten till höger) för att höra vad som krävs av anläggningen på din fastighet och boka tid för att på plats diskutera val av placering och tekniklösning.

I broschyren "Är det dags att anlägga enskilt avlopp" hittar du information om vad som gäller vid anläggning av enskilt avlopp. Den finns också att hämta på Miljö- och byggförvaltningen.

Mer om olika tekniklösningar finns att läsa på www.avloppsguiden.se/avloppsteknik/avloppsteknik.htm
 

Skötsel av enskilda avloppsanläggningar

Reningen i en enskild avloppsanläggning sker i hög grad med hjälp av marklevande bakterier. Därför är det viktigt att anläggningen inte tillförs ämnen som skadar dessa, t ex starka syror eller baser, lösningsmedel och läkemedel.

För att få en så lång livslängd på anläggningen som möjligt är det viktigt att kontinuerligt inspektera olika delar av anläggningen såsom slamavskiljare, fördelningsbrunn, pump, utloppsbrunn för markbädd för att upptäcka fel. Ibland kan rengöring av exempelvis pump var nödvändig.
 

Kommunala avlopp

Hedemora energi ansvarar för anläggningar som är anslutna till det kommunala avloppsnätet.


Blanketter & information

Informationsbroschyr om enskilda avlopp

Riktlinjer för enskilda avlopp i Hedemora kommun

Naturvårdverkets allmänna råd (NFS 2006:7)

Miljömålsportalen

Marknadsöversikt - extremt snålspolande toaletter

Toaletter (Lantbruksnet)


Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2021-07-14

Till kommunen växel: 0225-340 00