Köldmedier, ozonskiktet och växthuseffekt

Köldmedier används bland annat i kylskåp, frysar, luftkonditionsanläggningar och värmepumpar. Köldmedier bryter ned och tunnar ut ozonet i stratosfärens ozonskikt. Ozonskiktet absorberar ultraviolett ljus från solen och när lagret blir tunnare når mer skadlig ultraviolett strålning ned till jordytan. Den ultravioletta strålningen kan orsaka bl a starr och hudcancer hos människan, även växtlighet kan påverkas negativt.
 

Växthuseffekten

Köldmedier är även sk växthusgaser d.v.s. de bidrar till att öka den globala uppvärmningen av atmosfären vilket gör att klimatet förändras. Ofta är de många gånger starkare växthusgaser än koldioxid. I och med att problemen med köldmedier uppmärksammades har Sverige och många andra länder infört bestämmelser för kontroll av köldmedier.
 

Kontroll

Lagstiftningen som reglerar köldmedier är bl.a. F-gas förordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 517/2014 om fluorerade växthusgaser). Författningen behandlar kontroll av köldmedieaggregat och hur rapportering av kontrollerna ska göras. Köldmedieaggregat ska kontrolleras med följande intervall:

- Ingen återkommande kontroll om utrustning (aggregat) innehåller mindre än 5 ton koldioxidekvivalenter.

- För utrustning som innehåller fluorerade växthusgaser i mängder på 5 ton koldioxidekvivalenter eller mer men mindre än ton koldioxidekvivalenter: minst var tolfte månad

- För utrustning som innehåller fluorerade växthusgaser i mängder på 50 ton koldioxidekvivalenter eller mer men mindre än 500 ton koldioxidekvivalenter: minst var sjätte månad

- För utrustning som innehåller fluorerade växthusgaser i mängder på 500 ton koldioxidekvivalenter eller mer: minst var tredje månad eller system för upptäckt av läckage ska installeras vid enhetsaggregat som innehåller mer än 500 ton koldioxidekvivalenter.


Kontrollerna ska utföras av ett godkänt (certifierat) kontrollorgan, som utfärdar en kontrollrapport. Information om vilka kylentreprenörer som är godkända kan fås från INCERT. Det blir nu viktigt att hålla reda på datum då kontrollen utförts då det inte får gå mer än 12, 6 resp. 3 månader mellan kontrollerna.

Om den totala installerade köldmediemängden överstiger 5 ton koldioxidekvivalenter ska rapportering ske till miljö-och samhällsbyggnadsförvaltningen. Senast den 31 mars ska inlämning av fjolårets kontrollrapporter ske.

Från och med 2017 ska även aggregat under 3 kg läckagekontrolleras (om de innehåller 5 ton CO2 ekvivalenter eller mer).

Anmälan om installation av aggregat 

Du som är eller avser att bli operatör/verksamhetsutövare är skyldig att informera miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen innan du installerar eller konverterar ett stationärt aggregat med 14 ton CO2 ekvivalenter eller mer. Informationen ska lämnas in minst tre veckor innan aggregatet börjar användas. Om inte detta görs måste vi ta ut en miljösanktionsavgift på 5000 kr. 

Information

Det finns ytterligare information på Naturvårdsverkets hemsida och på KYS (Kylbranschens Samarbetsstiftelse) hemsida.

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2020-12-04

Till kommunen växel: 0225-340 00