Kemiska produkter

Kemiska ämnen av olika slag ingår i så gott som alla produkter vi använder oss av i vårt vardagsliv. Många produkter innehåller ämnen som kan vara skadliga för hälsan eller miljön.

I Sverige finns idag närmare 70 000 kemiska produkter registrerade. De allra flesta används endast inom industrin och endast en mindre del är direkt tillgängliga för vanliga konsumenter. Kemikalier ingår ofta som en del i en produkt eller så kan produkten vara behandlad med kemikalier utan att det syns utanpå. Få av de kemikalier som finns i vår vardag är kontrollerade och godkända av någon myndighet.

Enligt miljöbalkens så kallade utbytesprincip ska miljö- och hälsofarliga kemikalier undvikas om de kan ersättas med produkter som kan antas vara mindre farliga.

När du använder en kemikalie ansvarar du också för om den förorenar luft, mark och vatten. När en kemikalie blir avfall blir den ofta så kallat farligt avfall. En arbetsgivare har även ansvar enligt arbetsmiljölagstiftningen för att kemikalier hanteras på rätt sätt.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen bedriver miljötillsyn över dem som hanterar, tillverkar, överlåter eller använder kemikalier. Syftet med tillsynen är att motverka skador på miljön eller människors hälsa.
 

Hushåll

Miljöfarliga kemikalier kan finnas där man minst anar det. T.ex. i tandkräm, leksaker, byggmaterial, hygienprodukter, elektronik, målarfärg eller textiler.

Tänk på att rester av miljö- och hälsofarliga kemikalier som används i hushållen, som t.ex. färger, oljor och lösningsmedel, ska samlas upp och lämnas till en miljöstation. Försök att välja produkter som är miljömärka med Bra miljöval, Svanen eller liknande och att använda så lite kemikalier som möjligt.

På hemsidan för kampanjen "Rena Västmanland" finns en kunskapsbank om kemikalier. Besök gärna den för att hämta inspiration och kunskap.
 

Företag

Alla företag och verksamheter omfattas av kraven på egenkontroll. Tillstånds- eller anmälningspliktiga verksamheter omfattas dessutom av egenkontrollförordningen. Enligt denna ska det bl.a. finnas en förteckning över alla de kemiska produkter som används i verksamheten.

kemikalieinspektionens webbplats finns information om olika kemiska ämnen. Använd verktyget PRIO på deras hemsida för att se om det kemiska ämne du är intresserad av begränsas av lagbestämmelser, är ett utfasningsämne eller ett prioriterat riskminskningsämne. Lagar och regler kan bestämma vad vissa ämnen får användas till och av vem.
 

  • Utfasningsämnen – ämnen som man bör sluta använda
  • Prioriterat riskminskningsämne – ämnen som man ska se upp med och som kräver särskild uppmärksamhet vid användningen.
     

Om du är osäker på egenskaperna hos en kemisk produkt ska du i första hand fråga den du köpt produkten av. Du kan även fråga Kemikalieinspektionen. Om du ändå är osäker på hur du ska hantera ett kemiskt ämne kan du kontakta miljöförvaltningen.Kemikalieinspektionen

Kunskapsbank om kemikalier i din vardag

Grön kemiInformation om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2020-12-04

Till kommunen växel: 0225-340 00