PCB

Inventering och sanering av PCB

Den 1 mars 2007 trädde förordningen om PCB (SFS 2007:19) i kraft. Där finns bestämmelser om att du som äger byggnader byggda eller ombyggda mellan 1956-1973 ska inventera och eventuellt sanera dessa. Reglerna omfattar alla byggnader förutom en- eller tvåfamiljshus och jordbruksfastigheter.

Om inventering visar på att det finns PCB i fogmassor och golvmassor överstigande 500 mg/kg (0,050 viktprocent) är ägaren skyldig att sanera detta. Övriga PCB-produkter som hittas, kondensatorer och isolerglas, ska märkas upp och dokumenteras.
 

Anmäl sanering

Om du har hittat fogmassor eller golvmassor som måste saneras ska detta anmälas i god tid till miljö- och byggförvaltningen dock senast tre veckor innan påbörjad sanering.


Sanera

 Det är viktigt att anlita ett företag som har dokumenterad kunskap och erfarenhet av PCB-sanering. Även att de jobbar enligt branschföreningens (Svenska Fogbranschens Riksförbund, SFR) rekommenderade metod vid sanering. Kontrollera att saneringen utförs på ett avtalat sätt. Dokumentera var sanering gjorts och vilka PCB-mängder som tagits bort. Spara dokumentation att PCB-avfallet omhändertagits som farligt avfall.

Under "externa länkar" i spalten till höger kan du hitta information om PCB och tips på konsulter som kan hjälpa dig att inventera och sanera.


Anmälningsblankett och information finns under miljö i blankettarkivet

Förordningen om PCB

Naturvårdsverket

Byggsektorns kretsloppsråd

Fogbranschens Riksförbund


Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2020-12-04

Till kommunen växel: 0225-340 00