Tillstånd eller anmälan?

Med begreppet miljöfarlig verksamhet avses all användning av mark, byggnader eller anläggningar som på ett eller annat sätt innebär utsläpp till mark, luft eller vatten eller utgör annan risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön.
 

Anmälningspliktig eller tillståndspliktig verksamhet?

För att få starta och driva vissa typer av miljöfarliga verksamheter krävs en anmälan eller ett tillstånd. Vilka verksamheter som är anmälningspliktiga respektive tillståndspliktiga kan du läsa i miljöprövningsförordningen. Tänker du starta någon form av miljöfarlig verksamhet, kontakta miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i god tid för information och råd om vilka regler som gäller för din verksamhet.

En anmälningspliktig miljöfarlig verksamhet ska du anmäla till Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Även om du vill göra en förändring i en befintlig anmälningspliktig verksamhet och förändringen påverkar miljön ska detta anmälas till oss. Anmälan ska du skicka till oss senast sex veckor innan verksamheten startar. Anmälningsblankett går att ladda hem från Kommunens blankettarkiv (se högerspalten). Den kan också hämtas på Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. En tillståndspliktig verksamhet kräver ett tillstånd från Länsstyrelsen.
 

Vilket ansvar har du som driver miljöfarlig verksamhet?

Du som driver en miljöfarlig verksamhet ansvarar för att miljöbalken och dess förordningar följs. I miljöbalkens andra kapitel finns de allmänna hänsynsreglerna. I dessa ställs bland annat krav på tillräckliga kunskaper, bästa teknik, försiktighetsåtgärder och hushållning med resurser och energi. Hänsynsreglerna gäller för alla verksamheter.

Alla som bedriver miljöfarlig verksamhet ska fortlöpande planera och kontrollera sin verksamhet för att minska risken för miljöpåverkan. Läs mer om egenkontroll här.
 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen är den myndighet som har uppdrag är att kontrollera att miljöbalken samt föreskrifter, domar och andra beslut som meddelats med stöd av balken följs. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen ska dessutom, genom rådgivning, information och liknande verksamhet, skapa förutsättningar för att balkens mål skall kunna tillgodoses.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden tar ut en avgift för tillsynen enligt Miljöbalken. Avgiftens storlek varierar mellan olika branscher och bestäms av en taxa som beslutas av kommunfullmäktige.

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2020-12-04

Till kommunen växel: 0225-340 00