Cisterner

Naturvårdsverkets föreskrifter gäller all förvaring av diesel, spillolja och eldningsolja i öppna cisterner som rymmer mellan 1m³ och 10 m³. Du ansvarar för att läckage och miljöpåverkan, om du har en cistern enligt Naturvårdsverkets föreskrifter. 

Med öppen cistern menas en cistern med tillhörande utrustning för vätska där trycket ovanför vätskeytan är högst 0,5 bar eller inte understiger atmosfärtrycket med mer än 0,0065 bar. t ex villatankar för olja, liksom ”farmartankar” på lantbruk och industrier.


Informationsplikt vid installation
Du har informationsplikt vid nyinstallation av utomhuscistern, i eller ovan mark. Den som avser att hantera mer än 250 liter brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde har också informationsplikt.  Informationen om detta ska vara skriftlig till tillsynsmyndigheten.

Cisterninstallation inomhus omfattas inte av informationsplikten under förutsättning att alla sidor är kontrollerbara och att ledningarna ligger fritt.  


Regelbunden besiktning
Du har krav på att regelbundet besikta din cistern enligt Naturvårdsverkets föreskrifter.  Det gäller både cisterner utomhus och inomhus. Det gäller för både cisterner i och ovan mark. 

Cisterner måste kontrolleras regelbundet. Det kan utföras endast av en ackrediterad firma. Besiktningsintervallen beror på vilken cistern det är. En kopia av kontrollrapporten från besiktning av cistern bör du skicka till Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.


Ur bruk
När en cistern tas ur bruk måste fastighetsägaren skicka in ett intyg. Cisterner i mark kan avlägsnas eller fyllas med sand. Det är viktigt att påfyllningsröret och avluftningsledningen tas bort så att cisternen inte återfylls av misstag.


Övriga cisterner
Övriga cisterner, cisterner i mark som innehåller bensin, fotogen, andra brandfarliga vätskor och cisterner ovan mark med en volym som överstiger 10 m³ omfattas av Sprängämnesinspektionens föreskrifter. Räddningstjänsten är tillsynsmyndighet för dessa cisterner. 


Länkar:
Blankett ang. Cistern som tas ur bruk 

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2020-12-04

Till kommunens växel: 0225-340 00