Hygienisk verksamhet

Vid yrkesmässig verksamhet där huden penetreras måste ha tillstånd eller vara anmäld till Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Blankett för hygienisk verksamhet

Exempel på anmälningspliktiga verksamheter är:

 • Tatuering och kosmetisk tatuering (permanent makeup/microblading)
 • Akupunktur
 • Piercing
 • Microneedling
 • Hijama (metod som behandlar blockeringar genom applicering av vakuumkoppar som skapas genom värme eller sug/pump)
 • Fotvård
 • Barberare, manikyr, pedikyr och frisörer som använder rakblad eller andra stickande/skärande redskap
 • Öronhåltagning
 • Solarium

 

Den 1 juli 2021 skedde en ändring av anmälningsplikten för yrkesmässig hygienisk behandling. Lagändringen innebär att anmälningsplikten även kommer omfatta verksamhet som använder stickande/skärande verktyg där det finns risk för annan smitta än bara blodsmitta. Verksamheter med risk för blodsmitta var redan omfattades av anmälningsplikten.

 

 

Skicka din anmälan senast 1 september.

Ändringen i lagen innebär att du som verksamhetsutövare blir anmälningspliktig oavsett om du avser starta en sådan verksamhet, eller om du sedan tidigare bedriver en sådan verksamhet.

Om du redan har en verksamhet som kan tänkas omfattas av denna förändring behöver du anmäla din verksamhet till kommunen senast den 1 september 2021.

 

Till anmälan ska du bifoga:

 • Planritning över hygienlokalen som visar behandlingsplatser, ventilationsventiler, tvättställ för handtvätt, utslagsvask (för fotvårdslokal), utrymme för rengöring, desinficering och sterilisering av instrument, toaletter, städutrymme med utslagsvask och frånluftsventilation (som situationskarta)
 • Beskrivning av hygienrutiner vid ingrepp och före, under, efter behandling
 • Beskrivning av rutiner för rengöring, desinficering och sterilisering av instrument och redskap; uppgifter om sterilisatorns/autoklavens funktionskontroll eller engångsmaterial
 • Redovisning av information till kunder före och efter behandling samt skötselråd
 • För tatuering: Redovisning av information som du ger till kunder om tatueringsfärger.
 • Kemikalieförteckning.

 

Lokal för hygienisk verksamhet

 

En lokal för hygienisk verksamhet bör inte användas till något annat än den verksamhet som den är till för. Lokalen bör exempelvis inte användas som bostad eller för omfattande försäljning.

Här är de krav som gäller för lokalerna:

 • Separat diskbänk med vask för rengöring av redskap ska finnas i lokalen (dubbla vaskar ska finnas vid fotvårdsverksamhet).
 • Tvättställ med flytande tvål och pappershanddukar ska finnas i behandlingslokalen.
 • Steriliseringsutrustning som ska kontrolleras regelbundet.
 • Golv, väggar, tak och annan inredning ska utformas så att de lätt kan rengöras.
 • Inga textilmattor på golv.
 • Toalett med tvättställ till kunder och personal
 • Städutrymme med vask för smutsigt städvatten samt varmt och kallt vatten.

 

Ambulerande/mobil hygienisk verksamhet

Om du ska ha en mobil verksamhet – exempelvis erbjuda hygienisk behandling på företag eller arbetsplatser, vid hembesök eller i husvagn/husbil – bör detta anmälas till varje kommun där behandlingen utförs.

 

Samma krav på allmän hygien, hantering och i förekommande fall smittrening av instrument eller användning av engångsmaterial gäller som för de stationära verksamheterna.

 

Hantering av riskavfall

Använda skärande och stickande verktyg, till exempel skalpellblad och nålar, ska hanteras separat som riskavfall. Riskavfall ska läggas i speciella avfallsburkar/godkända förpackningar. Burkarna ska alltid märkas med stickande/skärande. Apotek ska inte ta emot farligt avfall/riskavfall från företag.

 

Estetiska behandlingar

Den 1 juli 2021 har lagen (2021:363) om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar vunnit laga kraft. Från och med då kommer tillsynsansvaret för estetiska injektionsbehandlingar som exempelvis fillers, gå över till Inspektionen för vård- och omsorg (IVO). Verksamheter som redan utför injektionsbehandlingar behöver anmäla sin verksamhet till IVO. 

 

I de fall en verksamhet erbjuder dels behandlingar som omfattas av lagen om estetiska kirurgiska ingrepp och injektionsbehandlingar och dels behandlingar som anses vara yrkesmässig hygienisk verksamhet, ska både IVO och kommunen utöva tillsyn. Exempelvis kan det vara en verksamhet där hårvård, fotvård, manikyr eller nagelskulptering erbjuds, och estetiska injektionsbehandlingar.

Egenkontroll

Det är förbjudet att bedriva anmälningspliktiga verksamheter utan att ha tillstånd för det!

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2021-08-30