Luftmätning 2020

HEDEMORA KOMMUN

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

MED STÖD AV

DALARNAS LUFTVÅRDSFÖRBUND

MÄTER TRAFIKRELATERADE LUFTFÖRORENINGAR


Under 2020 kommer halten av partiklar, pm 10 och pm 2,5 att mätas vid en punkt längs Gussarvsgatan. Gussarvsgatan är en av länets mest trafikerade gator med ett trafikflöde på 10750 ÅDT ( årsmedeldygnstrafik).

Dalarnas Luftvårdsförbund samordnar övervakningen av luftkvaliteten i länet. Genom att samverka i ett luftvårdsförbund kan Dalarnas kommuner säkerställa att luftmätningarna sker på ett kostnadseffektivt sätt.

Alla kommuner har ett ansvar att säkerställa att luftkvaliteten understiger normerna. De flesta normerna är så kallade gränsvärdesnormer som ska följas, medan några är så kallade målsättningsnormer som ska eftersträvas. Normerna baseras huvudsakligen på krav i EU-direktiv.

Miljökvalitetsnormerna syftar till att skydda människors hälsa och miljön samt att uppfylla krav som ställs genom vårt medlemskap i EU. Regeringen har utfärdat en förordning med miljökvalitetsnormer (MKN) för utomhusluft, luftkvalitetsförordningen (2010:477).

Länk för mer information: http://www.naturvardsverket.se/Amnen/Luft/

Resultaten av mätningarna går att se i nära realtid genom att besöka nedanstående länk:
Hedemoraluft.se


Luftmätning på Gussarvsgatan i Hedemora


Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2020-10-22