Nedskräpning

Soffa slängd i naturen

Nedskräpning utomhus på en plats som allmänheten har tillträde eller insyn till är förbjudet enligt 15 kapitlet 26 § miljöbalken. Detta gäller ute i naturen, på allmän plats och inom bebyggda områden.

När klagomål gällande nedskräpning inkommer till Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen börjar ärendet oftast med att identifiera vad det är för avfall, vart avfallet är lokaliserat och vem som är misstänkt för nedskräpningen. Kommunen har en skyldighet att åtalsanmäla det finns misstänkte om miljöbrott. I övriga fall måste kommunen agera med att hämta avfallet på skattebetalarnas bekostnad.  

Nedskräpningar med farligt avfall prioriteras i och med en större risk på människors hälsa och miljö.

Om du ser en nedskräpning, kontakta Hedemora kommuns växel på  0225-340 00


Vad säger lagen?:
Plan- och bygglagen säger att tomter ska hållas i vårdat skick och skötas så att ingen störning uppstår. Det betyder att den som har en tomt ska hålla ordning och städa den så varken miljön eller människor tar skada.

Om någon kastar

  • mindre mängder skräp i parker, på gator och torg har Polisen möjlighet att ge böter direkt på platsen.
  • större mängder förpackningar eller skräp som innehåller miljöfarliga ämnen ska åklagare pröva saken. För nedskräpning är straffet böter eller fängelse.

Jag har sett en större skräphög - vad ska jag göra?:
Om du har sett en nedskräpning är det bästa om du själv kontaktar fastighetsägaren, eller den som äger marken där skräpet finns. Om det inte hjälper kan du kontakta Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen på mail: miljoochbyggkontoret@hedemora.se

Skräp vid återvinningstationer:
Nedskräpning vid återvinningsstationer anmäler du till FTI, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen. De ansvarar både för att tömma och städa stationerna. Gör anmälan här

Skräp längs vägar:
Det är väghållaren du ska kontakta om du upptäcker nedskräpning längs en väg.
Vid nedskräpning längs tätortsgator är det miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i kommunen som du ska kontakta.Trafikverket är väghållare för övriga större vägar, läns- och motorvägar och dom hittar ni här


Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2021-07-14