Ventilationskontroll

Obligatorisk ventilationskontroll
Många människor drabbas idag av hälsoproblem på grund av dålig inomhusmiljö i bostäder och offentliga lokaler. En av de allra viktigaste åtgärderna för att komma till rätta med dessa hälsoproblem är att ha en bra och väl fungerande ventilation. Detta är särskilt viktig för dem som ännu ej har fullt utvecklat immunförsvar såsom barn och ungdomar, men även för dem som har nedsatt immunförsvar såsom gamla och sjuka.

Riksdagen beslutade 1991 därför om obligatorisk ventilationskontroll (OVK) i våra hus. Genom att man med jämna mellanrum kontrollerar ventilationen säkerställer man att den fungerar som den ska. Kontroll skall ske innan ett ventilationssystem första gången tas i bruk och därefter med regelbundna intervall. Intervallerna ändrades från och med 1 maj 2009.


Byggnader som ska kontrolleras:

 Kategori  Byggnad  Intervall för
 återkommande besiktning

  1

 Förskolor, skolor, vårdlokaler och liknande med S, F och FX-  ventilation

  3 år

  1

 Förskolor, skolor, vårdlokaler och liknande med FT och FTX-  ventilation

  3 år

  2

 Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med FT/FTX-  ventilation

  3 år

  3

 Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med F/FX-  ventilation

  6 år

  4

 Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med S-  ventilation

  6 år

  5

 En- och tvåbostadshus med FX, FT och FTX-ventilation

Endast kontroll vid nybyggnad eller nyinstallation

FT= mekanisk från- och tilluftsventilation
F= mekanisk frånluftsventilation
S= självdragsventilation
FX= mekanisk frånluftsventilation med värmeåtervinning 
FTX= mekanisk från- och tilluftsventilation med värmeåtervinning.


Till kategori 1 räknas även förskolor, gymnasier, fritidshem och servicehus för äldre.

Kategorierna 2, 3 och 4 inrymmer också samlingslokaler, butiker, teatrar, biografer, idrottshallar, terminaler, museer, utställningslokaler, hotell, garage, restauranger, bensinstationer m.m.

Kommunens roll
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen utövar tillsyn över att bestämmelserna om ovk efterlevs. Vi registrerar protokoll från alla utförda besiktningar. Om du vill se besiktningsprotokollet för din bostad eller arbetsplats så finns det hos oss.

Ägarens ansvar
Det är ägaren till byggnaden som har skyldighet att låta genomföra kontrollen. Kontrollen skall utföras av certifierad funktionskontrollant.

Länkar:
Boverkets sida om OVK 

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2021-10-06Byggnadsinspektör
Besnik Kelmendi
Tel: 0225-340 61
E-post: besnik.kelmendi@hedemora.se

Byggnadsinspektör
Jesper Isgren
Tel: 0225-340 86
E-post: jesper.isgren@hedemora.se

Till kommunen växel: 0225-340 00

Tf Myndighetschef