Modersmålsundervisning

Modersmål i grundskola, gymnasieskola och särskola

Barn i Hedemora kommun har rätt till undervisning i sitt första språk, modersmålet, när det går i grundskolan och gymnasieskolan, samt i grundsärskolan och gymnasiesärskolan.

 • Modersmålsundervisningen ges utanför elevens ordinarie skolschema.
 • Undervisningen sker i grupp en gång per vecka och lektionen är 40-60 minuter.
 • Modersmålslärarna arbetar med sina elever mot de mål som finns enligt läroplaner och kursplaner för grund- och gymnasieskola som gäller för hela Sverige. (LGR 11, GY 11 och Läroplan för grundsärskolan/gymnasiesärskolan).
 • Modersmålsundervisningen börjar 2-3 veckor efter skolstart. 
 • Betyg i ämnet ges båda terminer från årskurs 6.
 • Modersmålsundervisningen är frivillig och avgiftsfri.
 • Eleven kan endast få undervisning i ett språk som modersmål. Andra önskemål om språkundervisning kan tyvärr inte ges.
 • För en elev som börjat i modersmålsundervisningen är deltagandet obligatoriskt.

Krav och villkor för undervisning i modersmålet

För att få modersmålsundervisning krävs det att:

 • Du som vårdnadshavare vill att ditt barn ska få undervisningen.
 • Minst en vårdnadshavare använder språket dagligen samt att det är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet.
 • Eleven har grundläggande kunskaper* i språket för grundskolan eller grundsärskolan.
 • Eleven har goda kunskaper* i språket för gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan. 
 • För antagning till gymnasiekursen krävs godkänt betyg i ämnet modersmål eller motsvarande kunskaper*.
 • Modersmålsläraren bedömer kunskaperna vid ett första tillfälle. Eleven får fortsätta om de grundläggande/goda kunskaperna är tillräckliga.
 • Liknande bedömning eller kartläggning av språkkunskaperna görs för elever i grundsärskolan och gymnasiesärskolan.
 • Det måste finnas en behörig lärare som undervisar i modersmålet.
 • Det måste vara minst fem elever som önskar undervisnnig i samma språk.

*Grundläggande/goda kunskaper betyder att elevens språkliga färdigheter är tillräckliga för att klara av kunskapskraven både muntligt och skriftligt inom ramen för undervisning i årskurs 6 och 9 eller gymnasienivå. 

Nationella minoritetsspråk 

När det gäller de nationella minoritetsspråken samiska, finska, meänkieli, romani chib och jiddisch har elever rätt till modersmålsundervisning även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet. Eleven behöver inte heller ha grundläggande kunskaper i språket för att ha rätt till modersmålsundervisning i ämnet Modersmål.

Kravet på att det ska finnas minst fem elever som önskar undervisning gäller inte heller och eleven kan få sin undervisning på annan skola än den skola som eleven tillhör. I dessa fall erbjuds eleven busskort till och från undervisningen.

Modersmålsundervisning kan erbjudas som förstaspråk eller som andraspråk. Eleven kan få modersmålsundervisning i minoritetsspråket inom ramen för språkvalet.

Om undervisningen sker utanför timplanebunden tid är den inte begränsad till ett visst antal läsår.

En romsk elev som kommer till Sverige från ett annat land, kan under vissa förutsättningar ges modersmålsundervisning i två språk. Ett villkor för undervisning är att det finns lärare i ämnet.

Ansök i god tid före terminsstart

Ansök senast den 1 juni till kommande hösttermin och senast den 1 december till kommande vårtermin. Ansökningar som kommer in efter sista anmälningsdatum sparas och behandlas inför kommande termin. 

Har du anmält ditt barn till modersmålsundervisning en gång under skolåren 1-6 behöver du inte göra det igen till nästa läsår. Om ditt barn vill fortsätta med modersmålsundervisning när hen börjar årskurs 7 och/ eller på gymnasiet anmäler ni det senast den 1 juni.

Besked om tid och plats för undervisningen får elev och vårdnadshavare strax efter terminsstart. 

Ansök om eller avsluta modersmålsundervisning

 

Två barn tittar på en jordglob.
Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2021-05-20