Utstakning

En man som gör en utstakning

När du ska bygga ett nytt hus eller bygga till ett befintligt hus behöver du normalt göra en utstakning. Då markeras läget för den blivande byggnaden på marken, så att den hamnar i rätt i plan och höjd enligt ditt beviljade bygglov. Utstakningen fungerar på så sätt som en garanti för att grunden läggs rätt när man bygger ett nytt hus.

Det är byggnadsnämnden som avgör om det finns behov av utstakning. Utstakning behöver alltså inte göras i alla byggprojekt, utan ska bara göras där det verkligen fyller en funktion, det vill säga när placeringen har stor betydelse.

Det är bygglovsenheten som informerar dig om du behöver göra en utstakning.

Det är du som byggherre som ansvarar för att byggnaden uppförs rätt i plan och höjd enligt det beviljade bygglovet.

Utstakning brukar utföras i två delmoment, grovutstakning och finutstakning. Grovutstakning beställer du inför schaktning och finutstakning inför byggnadens formsättning. 

Förutsättningar
Utstakning sker efter att startbesked är utfärdat av bygglovsavdelningen. Som byggherre ansvarar du för material till profilerna och att de blir uppförda innan finutstakningen.

Utförande
Vi utför utstakning inom fem arbetsdagar efter att vi fått din beställning om förutsättningarna ovan är uppfyllda.

Omfattning
Omfattar hela kommunen. Utanför kommunen, kontakta miljö och samhällsbyggnadsförvaltningens kart- och mätenhet för mer information.

Referenssystem
Plan: Sweref 99 15 45
Höjd: RH 2000

Tänk på detta innan du beställer en husutstakning

  • Gör beställningen minst 10 arbetsdagar innan du vill ha utstakningen.
  • Se till att byggplatsen är ren från träd, buskar, stubbar, stora stenar, gamla byggnader som skall rivas, staket med mera.
  • Du ska helst ha grovschaktat marken i förväg om det är stor nivåskillnad där byggnad skall byggas.
  • Se till att det finns profilvirke:
    Till varje hörn på den blivande byggnaden går det åt 3 stolpar och 2 brädor (se bild nedan). Rekommenderad dimension för stolpar är 45x70 mm eller 45x95 mm och ca 1,3 till 1,5 m höga. Rekommenderad dimension för brädor är minst 22x95 mm och 1,5 till 2,0 m långa. Längden kan variera beroende på marknivå och övriga förhållanden.
  • Vid själva utstakningen skall fastighetsägaren eller byggaren vara med och slå ner profilstolpar samt även bekräfta att måttsättningen är rätt på kartan och att höjden blir rätt.

Prisuppgift

Kostnaden debiteras enligt gällande plan- och bygglovstaxa och beror på byggnadens storlek samt antal hörn. Kontakta oss för prisuppgift.

Beställning
Beställning av kartprodukter och mätningstjänster

Mer information och prisuppgift
Kontakta miljö och samhällsbyggnadsförvaltningens kart- och mätenhet, e-post: miljoochbyggkontoret@hedemora.se eller Hedemora kommun, telefon: 0225-34 000

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2020-10-22