Målinriktat arbete för ett jämställt Hedemora

Christina Lundgren, Maria Högkvist och Annika Strand på prisutdelningen för Svenska Jämställdhetspriset

Det är med mycket stolthet som vi placerat oss bland de fem finalisterna i Svenska Jämställdhetspriset. Vi vann inte, det gjorde SVT sport, men den senaste tidens uppmärksamhet har gett oss ny kraft att fortsätta det målinriktade arbetet.

Vi har haft fokus på jämställdhet i åtminstone 15 år. Att en liten kommun har ett sånt fokus är ingen slump. Kommunen har från både politiskt håll och i förvaltningarna sett hur jämställdhetsperspektivet utvecklat och förbättrat verksamheten. Och gett invånarna i Hedemora en bättre plats att bo på.


— Det är viktigt att jämställdhetsperspektivet ingår i den ordinarie verksamheten, och inte hamnar vid sidan av, säger Maria Högkvist, mångfaldstrateg i Kommunstyrelseförvaltningen, Hedemora kommun.

Det kan vara svårt att integrera perspektivet och för att hjälpa verksamheterna har kommunen utvecklat olika stödmaterial och verktyg.  

— Framsteg  har direkt koppling till mänskliga rättigheter och är för oss som kommun både självklart och samhällsekonomiskt nödvändigt. Det är också en kvalitetsstämpel för Hedemora som kommun. För att sammanfatta det så är det både rätt och smart.

Det här har gett Hedemoraborna flera konkreta förbättringar. Föreningsbidraget är numera jämställt. Det vill säga att traditionellt kvinnodominerad fritidsverksamhet får lika stort ekonomiskt bidrag som traditionellt manliga verksamheter. Vidare har just nyanlända kvinnor prioriterats och kommunen visar fina resultat när det gäller att stötta målgruppen mot utbildning och jobb. Heltid har blivit norm i också traditionellt kvinnliga sektorer med många deltidsarbetande och löneöversyner har minskat löneklyftorna mellan könen.

— Även om vi inte vann ser vi detta som ett intyg på de framsteg vi gjort. Än har vi bara sett början på den här förbättringsresan, säger Maria Högkvist. Som kommun behöver man våga undersöka sina jämställdhetsutmaningar med hjälp av könsuppdelad statistik, sätta in åtgärder och prova nya tillvägagångssätt. Något jag hoppas vi kan inspirera andra kommuner att göra!

Läs mer om vårt jämställdhetsarbete

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2020-02-06

Startsida