Omsorgsnämnden

Omsorgsnämnden ska fullgöra kommunens uppgifter enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), förutom vad gäller insatser enligt LSS 9 § punkt 1 (råd och stöd). Nämnden är enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) vårdgivare och utövar ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården samt fattar beslut enligt lag om bostadsanpassningsbidrag.

Det åligger omsorgsnämnden att vara väl förtrogen med levnadsförhållanden i kommunen, medverka i samhällsplaneringen och i samarbete med myndigheter, organisationer, föreningar och enskilda främja goda miljöer i kommunen. Vidare ska omsorgsnämnden informera om socialtjänsten, bedriva uppsökande verksamhet och på annat sätt främja förutsättningarna för goda levnadsförhållanden. Ansvaret innebär att svara för upplysningar, råd, stöd, service, vård och omsorg, ekonomisk hjälp och annat bistånd till familjer och enskilda som behöver det.

Omsorgsnämnden ska även underlätta för dem som vårdar närstående med långvarig sjukdom eller funktionshinder och verka för att utveckla och erbjuda sysselsättning för att minska behovet av försörjningsstöd och få in fler personer i egen försörjning. Nolltolerans gäller mot våld i nära relationer.

Omsorgsnämnden är också kommunens konsumentnämnd och ansvarar även för handläggning av dödsboanmälningar enligt Ärvabalken (ÄB) och kommunens budget- och skuldrådgivning.

För mer information om Omsorgsnämndens uppgifter, se Reglemente för Omsorgsnämnden i Författningssamlingen - Reglementen.

Ordförande 

Kajsa-Lena Fagerström (S)

 

1:e vice ordf.

Anette Granegärd (C)

 

2:e vice ordf.

Britt-Inger Remning (M)

 

Sekreterare:
Tel:
E-post:

Ingela Sätterström
0225-341 04
ingela.satterstrom@hedemora.se

För mer kontaktinformation till nämndens ledamöter och ersättare, besök förtroendemannaregistret.

Här finns information om Omsorgsförvaltningens verksamhet.


Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2022-04-14

Tfn: 0225-340 00
Tfn-tider: 8:00-12:00, 13:00-17:00
E-post: Kommun@hedemora.se
Öppet: 9:00-16:00

Besök: Receptionen
           Hökargatan 6
           Hedemora