Aspan

Aspan, en våtmark som torrlades till ängsmark 1865 och övergavs och växte igen efter 1950, har efter ett par restaureringsinsatser återfått en del av sina våtmarksvärden. 

Under våren svämmar hela området över. 1 maj pumpas vattnet ut, men de två sidovåtmarkerna förblir vattenfyllda en bit in på sommaren. De grunda bottnarna uppskattas av vadare, måsfåglar, och olika arter änder. Bland gästerna kan nämnas brushane, gluttsnäppa, svartsnäppa, ljungpipare, och vaktel. Häckande, eller åtminstone frekvent återkommande arter, är bland andra grönbena, gulärla, ängspiplärka, gräshoppssångare, årta, skedand, och kornknarr. Brun kärrhök återkommer dagligen i sin jakt på föda. 


IMG_1677.JPGIMG_1740.JPG

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2015-06-18