Holmsjöarna

Stora och Lilla Holmsjön ligger mellan väg 270 och Dalälven, ca fyra km från Hedemora. Stora Holmsjön är inte särskilt stor, och Lilla Holmsjön är väldigt liten, mer som en liten avsnörning av Stora Holmsjön.

Eftersom sjöarna tar emot vatten från stora arealer jordbruksmark kring Skoga och Örängarna så är tillgången till näringsämnen stor. Sjöarna och dess närmaste omgivning har vuxit igen de senaste årtiondena. Strandängarna är helt förbuskade och idag kan man endast ana Stora Holmsjön från väg 270.

De igenvuxna strandängarna och intilliggand skogsdungar gör området idialiskt för sångare. Ska ni lyssna på nattsångare så är det här en lämplig lokal. Relativt vanliga observationer vid Holmsjöarna är bland annat rosenfink, vattenrall, gråhäger, gräshoppssångare, härmsåmgare, näktergal, m fl. Även rovfåglarna är vanliga. Duvhök, tornfalk, lärkfalk, hornuggla, och pilgrimsfalk är några av de arter som rapporterats.

Om välbehövliga restaureringsinsatser genomförs så kommer även en mängd andra arter att trivas vid Holmsjöarns, framförallt vadare och änder.


IMG_1721.JPG

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2015-08-21