Hovranområdet

Pärlan i Hedemora kommun
Hovranområdet är ett fantastiskt våtmarksområde i Hedemora kommun. Området sträcker sig från Myckelby i norr till Grådö i söder, och utgörs av Dalälven, dess intilliggande sjöar, samt selsjön Hovran.

Området är unikt genom sitt läge, tillgängligheten är på de flesta ställen god och delar av Hovran ligger stadsnära. På promenadavstånd från Hedemora centrum når man ett vackert och spännade område som är lämpligt både för rekreation och motion. Med cykel eller bil når man ännu fler vacka platser med sevärd natur.

Hovranområdet i sin helhet är utpekat både som biosfärområde och Ramsarområde, men endast mindre delar är formellt skyddade.

Utvecklingsmöjligheter för Hovranområdet - en förstudie

Förstudien kartlägger området och föreslår åtgärder för bättre tillgänglighet och ökad attraktionskraft genom nya entréer, p-platser, besöksbyggnad, upprustning och kompletteringar av vandringleder, rastplatser, utsiktsplattformar och liknande. Även behov av röjning och förutsättningar för djurhållare att ha betesdjur i området tas upp. En kartläggning av behov av åtgärder i angränsande delar inom CW-området redovisas. 

Förstudien

Förstudien, karta1

Förstudien, karta 2

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2018-01-17