Trollbosjön

Trollbosjön är en av flera lagunsjöar i Hovranområdet, vilket innebär att sjöns vattenstånd varierar med älvens. Vår och höst stiger vanligvis vattnet och det kringliggande strandängarna översvämmas. Dessa strandängar har öppnats upp i ett par omgångar de senaste årtiondet. Nu betas större delen av sjöns stränder årligen av nötkreatur.

Vid sjöns södra ände finns en parkeringsplats med en plattform. Från plattformen har man bra utsikt över sjön. Sothöns, skäggdopping, sångsvan är några av de vanligt förekommande häckfåglarna. Änder, gäss och vadare trivs också i och kring Trollbosjön. Fiskgjuse och havsörnen kommer nästan dagligen för att fiska.


SAM_3661.JPG

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2015-08-21