Samråd

Norra Moränget

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en blandning av verksamheter så som handel, lager, kontor och hotell. Avsikten är att planområdet ska utgöra ett komplement till den typ av handel och verksamhet som finns i Hedemoras stadskärna och bidra till ett variationsrikt näringsliv i tätorten.

Planförslaget innebär att ett befintligt handels- och verksamhetsområde utökas åt norr. Aktuellt planområde är beläget intill handels- och verksamhetsetableringar på fastigheten Blocket 1.

Förslaget skickas ut på samråd och sista dag för att lämna synpunkter på förslaget är 2 februari 2021.

Planhandlingarna finns att ta del av på: 

Planhandlingar:
Planbeskrivning
Plankarta

Eventuella synpunkter på planförslaget ska ha inkommit skriftligt till

Hedemora kommun,

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen,

776 28 Hedemora

Eller

miljoochbyggkontoret@hedemora.se, senast den 2 februari 2021. Den som inte har framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2021-01-21
Skriv ut