Utökad fjärrundervisning på gymnasiet och högstadiet 

Vasaskolan

Senaste veckorna har antalet bekräftade fall av covid-19 ökat kraftigt i Hedemora kommun. Ökningen sker nu även bland skolungdomar. Därför inför nu kommunen fjärrundervisning för  Vasakolans elever och utökar den för Martin Koch-eleverna. All undervisning sker på distans från torsdag den 15 april och preliminärt till fredag den 23 april. 

Hedemora kommuns bildningsförvaltning har i samråd med Regionens Smittskydd beslutat att från torsdag den 15 april hålla undervisning på distans för högstadieeleverna på Vasaskolan och gymnasieeleverna på Martin Koch preliminärt till och med fredag den 23 april. Smittan har ökat kraftigt i kommunen och cirka en tredjedel av de smittade är i skolåldern. 

Nya beslut om fjärrundervisning kan fattas med kort varsel, så du som är berörd, håll dig uppdaterad. 

Tillförordnad chef för Bildningsförvaltningen, Niklas Nordahl säger såhär om beslutet.

- Vi ser en kraftig ökning av smittan i kommunen och då även markant ökning bland skolungdomar. Vi kommer därför att övergå till en större andel fjärrundervisning i våra verksamheter.

- Från förvaltningen vill vi även uppmana om att nu är det verkligen läge att undvika sociala sammanhang, om så är möjligt. Vid symtom, stanna hemma och gå och testa er. Håll avstånd till varandra och tvätta händerna. Tillsammans kan vi hjälpas åt att begränsa smittspridningen, säger Niklas Nordahl.

Grundsärskolan omfattas inte av beslutet

Elever i grundsärskolan omfattas inte av beslutet och elever som har behov av att få undervisningen på plats i skolan får komma in. Detsamma gäller elever som saknar tekniska förutsättningar att delta i undervisningen online från hemmet. 

Matlådor finns att hämta

Elever som har fjärrundervisning kommer att erbjudas matlådor. De kan beställas via e-tjänsten på Hedemora kommuns webbplats och lådorna hämtas på kajen vid Vasaköket (baksidan av Vasaskolan). Beställ matlåda via e-tjänsten


Fortsatt fjärrundervisning för gymnasiet

Eleverna på Martin Koch-gymnasiet får förlängd och utökad fjärrundervisning. Från 15-23 april sker all undervisning på distans.

De elever som behöver extra stöd från skolan får vara fysiskt på plats, och även elever som går Introduktionsprogrammet IM.

coronaökning_v14.JPG

Grafen visar en kraftig ökning av antal bekräftade fall av covid-19 under vecka 14, senaste mätningen. Av rapporterade fall är det cirka en tredjedel barn i skolåldern som är smittade.

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2021-04-15
Skriv ut