Omsorgsärende hos IVO är avslutat

Ett leende barn med mörkt hår och lila täckjacka.

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, är nöjda med alla åtgärder som omsorgsnämnden har vidtagit efter uppmärksammade allvarliga brister från 2019. 

I december 2021 lämnade IVO en rapport till Hedemora kommuns omsorgsnämnd med ett antal krav på åtgärder att vidta för att säkerställa verksamhetens kvalitet. I februari beslutade Inspektionen att ärendet kunde avslutas efter att nämnden redogjort för vidtagna och planerade åtgärder i ett yttrande, enligt IVO:s ställda krav.  

- Vi är glada att kvalitetsarbetet har haft effekt. IVO har gjort ett viktigt arbete och ställt de krav som behövts för att säkerställa en trygg barn- och ungdomsverksamhet inom socialtjänsten, säger Anna Frisk Gustafsson, avdelningschef vid omsorgsförvaltningen.   

Ett omfattande arbete med att kvalitetssäkra verksamheten på omsorgsförvaltningens barn- och ungdomsenhet har pågått sedan 2020, efter uppmärksammad granskning av IVO. Bland annat har ett nytt kvalitetsledningssystem införts och organisatoriska förändringar genomförts.

- Samtidigt är det viktigt att poängtera att kvalitetsarbetet är ett ständigt pågående arbete inom förvaltningen. Rutiner, såsom regelbundna egenkontroller och uppföljning av barnens individuella genomförandeplaner är en integrerad del i och med de nya arbetssättet på barn- och ungdomsenheten, säger Anna Frisk Gustafsson.  


Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2022-03-21

Startsida