Arbeta hos oss

Hedemora kommun har ca 1 300 anställda. Verksamheten är bred och innefattar områden som utbildning, omsorg, socialt stöd, kultur, fritid, trafik, byggande, miljö och planering. Det medför en stor variation när det gäller vilka yrken som finns representerade, exempelvis förskollärare, lärare, sjuksköterskor, undersköterskor, socialsekreterare, ingenjörer och samhällsplanerare. Därmed kan vi också erbjuda en mängd olika arbetsuppgifter, samt goda utvecklingsmöjligheter för den som vill arbeta hos oss

Personalpolitik

Hedemora kommun har som mål att ha attraktiva arbetsplatser med en bra arbetsmiljö, både för vår hälsa och säkerhet, och för att alla ska trivas, känna sig delaktiga och engagerade i sitt arbete. Grundläggande för personalpolitiken är vår strävan mot gemensamma värderingar och synsätt i frågor som rör arbetsmiljö, mångfald och jämställdhet. All verksamhet i kommunen ska präglas av hög kompetens, öppenhet och serviceanda. Vi strävar också mot att nå ett gott samarbete och kamratskap i våra relationer, både inåt i organisationen och utåt i vår verksamhet.
 

Rekryteringsbehov

Det ser ut att bli ett behov av rekryteringar inom många yrken framöver. Särskilt stora ser behoven ut att bli när det gäller följande yrken:

  • undersköterskor och sjuksköterskor,
  • förskollärare,
  • gymnasielärare, speciellt yrkeslärare på gymnasiet i el, fordon eller liknande,
  • socialsekreterare, samt
  • olika specialistfunktioner.

 

De närmaste tio åren förväntas dessutom så mycket som en tredjedel av kommunens anställda gå i pension. Särskilt stor blir avgången inom utbildningsverksamheten och inom vård & omsorg.Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2020-11-18

Tfn: 0225-340 00
Tfn-tider: 8:00-12:00, 13:00-16:30
E-post: Kommun@hedemora.se
Öppet: 8:00-16:30

Besök: Receptionen
           Hökargatan 6
           Hedemora