Översiktsplan 2030

OP2030.jpg

Hedemora kommunen har en övergripande målsättning att skapa en attraktiv bygd där människor vill bo och verka. Med hjälp av en ny kommunövergripande översiktsplan vill kommunen göra sig redo att möta nutida och framtida utmaningar. Planen vill värna om de befintliga kvalitéer som finns samt att se möjligheter till utveckling som bidrar till en hållbar kommun där näringsliv, samhällsaktörer och invånare kan gemensamt bo och verka. Översiktsplanen ska ses som ett övergripande planeringsdokument och en grund för kommunens fysiska planering.

Översiktsplan Hedemora 2030 har antagits av kommunfullmäktige i Hedemora den 5 april 2016 och anslogs på kommunens anlagstavla den 8 april. Beslutet vann laga kraft den 29 april 2016.

Handlingar

Översiktsplan 2030 (pdf, öppnas i nytt fönster)

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen Hedemora (pdf, öppnas i nytt fönster)

MKB och konsekvensbedömning Hedemora (pdf, öppnas i nytt fönster)

För att göra översiktsplanen mer överblickbar har en kortversion av planen tagits fram. Kortversionen är en sammanställning av de målbilder, ställningstaganden och rekommendationer Hedemora kommun utarbetat i översiktsplanen. 

Kortversion av Översiktsplan (pdf, öppnas i nytt fönster)


Särskilt utlåtande + Länsstyrelsens yttrande (pdf, öppnas i nytt fönster)

Samrådsredogörelse (pdf, öppnas i nytt fönster)

Protokoll Kommunfullmäktige Hedemora (pdf, öppnas i nytt fönster)

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2016-12-17