Plankorsningen vid Sturegatan stängs

Järnvägsstationen i Hedemora

Den 26 september stänger Trafikverket plankorsningen vid Sturegatan/Västra Järnvägsgatan i Hedemora för att skapa en säker trafikmiljö när Dalabanan byggs ut.  

I samband med arbeten längs spåret stängs även tågtrafiken av förbi Hedemora, mellan Avesta Krylbo och Borlänge under tio dagar från den 30 september fram till och med den 9 oktober. Information om ersättningstrafik fås av tågföretag som trafikerar sträckan.​

Brunnsjögatan och alternativa vägar

När plankorsningen stängs, det vill säga vägen över järnvägen, innebär det en väg mindre att välja på för trafikanter. Brunnsjögatan är den väg som kommunen hänvisar till i första hand. Brunnavägen är ett alternativ om Brunnsjögatan av någon orsak inte är farbar. 

En alternativ väg som kan användas om en särskild situation kräver det, är den så kallade Badstigen. I normalt läge är den vägen avstängd med bom då den är omgjord och avsedd för gång- och cykeltrafik. Om situationen kräver det kan vägen öppnas av räddningsfordon som behöver en snabbare väg. 

Läs mer om utbyggnaden av Dalabananoch ombyggnad längs Västra Järnvägsgatan

Dalabanan, Hedemora - kapacitetsförbättringar och hastighetshöjning - www.trafikverket.se

Dalabanan rustas – tågtrafiken stängs i 10 dagar - www.trafikverket.se

Förberedelser för dubbelspår på Dalabanan (hedemora.se)


Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2022-09-15

Startsida