Nämnder

Nämnderna ansvarar för de verksamheter som kommunen ansvarar för enligt lag. Exempel på dessa lagar är socialtjänstlagen, skollagen, plan- och bygglagen och miljöbalken. De frivilliga verksamheter som Hedemora kommun tagit på sig att sköta ligger också på nämnderna, till exempel kultur- och fritidsverksamhet.

Det är kommunfullmäktige som beslutar om ansvarsfördelningen mellan nämnderna. Fullmäktige ger också mål och riktlinjer för hur verksamheten ska bedrivas. Det är sedan nämnderna som ansvarar för att respektive verksamhet sköts på det sätt som fullmäktige har beslutat om.

Nämndernas ledamöter och ersättare är politiskt tillsatta och utses av kommunfullmäktige.

Vid ett valår, efter att valet är avklarat, så genomförs alla val till nämnder m.m. av det nya kommunfullmäktige. 

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2021-04-06

Kommunsekreterare
Jennifer Berglund                                         0225-341 69
e-post