Nämnder

Nämnderna ansvarar för de verksamheter som kommunen ansvarar för enligt lag. Exempel på dessa lagar är socialtjänstlagen, skollagen, plan- och bygglagen och miljöbalken. De frivilliga verksamheter som Hedemora kommun tagit på sig att sköta ligger också på nämnderna, till exempel kultur- och fritidsverksamhet.

Det är kommunfullmäktige som beslutar om ansvarsfördelningen mellan nämnderna. Fullmäktige ger också mål och riktlinjer för hur verksamheten ska bedrivas. Det är sedan nämnderna som ansvarar för att respektive verksamhet sköts på det sätt som fullmäktige har beslutat om.

Nämndernas ledamöter och ersättare är politiskt tillsatta och utses av kommunfullmäktige.

Aktuellt
Alla val till nämnder m.m. görs vid kommunfullmäktige den 11 december 2018 och alla nya uppdrag i nämnderna kommer att gälla från och med den 1 januari 2019.

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2018-11-19
Skriv ut

Kommunsekreterare
Jennifer Berglund                                         0225-341 69
e-post