Prioriteringar i omsorgen på grund av sjukfrånvaro

Vårdpersonal håller äldre persons hand

På grund av en hög sjukfrånvaro bland personal i omsorgsförvaltningens verksamhet Ordinärt boende har kommunen just nu svårt att få täckning på verksamhetens arbetspass.

Därför vidtar omsorgsförvaltningen åtgärder för att prioritera sådan omsorg som är mest basal eller primär. Från och med torsdag den 27 januari till fredagen den 4 februari tas därför insatser som städ och promenader bort, för att kunna säkerställa att de basala behoven kan tillgodoses hos alla brukare.

Dagverksamheten kommer också att hålla stängt under en veckas tid med start 31 januari. 

- Hög sjukfrånvaro har tyvärr gjort att vi har hamnat i ett läge med mycket hård arbetsbelastning och personal som är i tjänst hinner inte med alla arbetsuppgifter just nu. Därför behövde vi ta ett beslut som prioriterar det mest basala, och istället dra ner på bland annat städning och dagverksamhet för våra brukare närmsta veckan, säger Emelie Forslund, avdelningschef Ordinärt boende.

Hur det går kommer att följas upp och utvärderas kontinuerligt.  

- Vi hoppas att sjukfrånvaron hinner gå ner under den här tiden, så att läget kan bli mer som vanligt därefter. Och vi hoppas även på våra brukares och anhörigas förståelse för den hårt ansträngda situationen och för att åtgärderna är nödvändiga, men tillfälliga, säger Emelie Forslund.

 

 

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2022-01-27

Startsida