Rapport av kommunutvecklande ungdomar

Ungdomar som jobbat som kommunutvecklare under sommaren.

Under sommaren var fem ungdomar anställda som kommunutvecklare i Hedemora kommun. Uppgiften var att på valfria sätt arbeta för att utveckla kommunen på kort och lång sikt.

Ungdomarna arrangerade bland annat utebio i Sveaparken i somras. Som avslutning har kommunutvecklarna också beskrivit sin upplevelse av Hedemora som plats och hur tryggheten kan ökas.

Rapporten beskriver ett Hedemora som ibland upplevs som en otrygg plats för ungdomarna, och föreslår åtgärder för förbättringar.

- Vi ser allvarligt på de beskrivningar och erfarenheter som ungdomarna delger oss, säger Göran Hoffman, kommunstyrelsens ordförande. Och jag vill betona att jag välkomnar de inspel och den kunskap vi nu får.

- Samtidigt ser vi ett behov av att informera och förtydliga om de arbetssätt och rutiner för ungdomars trygghet som redan finns.

Bildningsförvaltningen har fått i uppdrag att se över rapporten, beskriva vad som redan görs samt föreslå fler åtgärder för att öka tryggheten bland ungdomarna.

Rapport av kommunutvecklarna i Hedemora 2022

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2022-08-31

Startsida