Rensning av växtlighet i Hönsan

Alger i Hönsan

Tidigare åtgärder med framförallt kornhalmskassetter har gjort att Hönsans vatten hade ett siktdjup på nästan 5 meter 2018. Ett beslut togs då att inte lägga ut kassetterna för att se om sjön kunde klara sig själv. På grund av det ökade siktdjupet tränger även solens strålar längre ner och sätter fart på växtligheten, vilket är bra för vattenkvaliteten i sjön då överskottet av näring tas upp av växterna.

Växterna sitter löst förankrad i botten och har slingor som kan bli flera meter lång. Delar som har lossnat bildar, tillsammans med algen Gubbslem (Gonyostomum semen), sjok som nu flyter runt i Hönsan. I det här skedet hjälper växten till att syresätta vattnet och tar upp näringsämnen. Enligt uppgift motverkar dessutom vattenpesten blomning av blågröna alger. När växten efter sommaren dör och ska brytas ner frigörs näringsämnen och syre förbrukas. Kommunen kommer därför i den mån det är möjligt att under hösten samla ihop och föra bort de flytande växtsjoken.

Privata fastighetsägare runt norra delen av sjön och Kommunen har hyrt in ett företag som rensar bort växtlighet runt badbryggor och den kommunala badplatsen. Åtgärden medför väldigt liten miljöpåverkan då endast ytlig växtlighet rensas bort och sedan bortförs för att inte bidra till syrekrävande nedbrytningsprocesser och återförande av näring till sjön. Det är mest som en kosmetisk åtgärd men den förhöjer kvaliteten avsevärt för de badande, boende och passerande runt sjön.

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2020-07-17

Startsida