Borgerlig vigsel

Borgerlig vigsel förrättas av särskilt förordnade vigselförrättare. Förteckning över borgerliga vigselförrättare i Dalarnas län finns hos länsstyrelsen.

För borgerlig vigsel krävs följande handlingar:

  • Anmälan och försäkran Hindersprövning.

  • Anmälan Efternamn med upplysningar om makars efternamn och mellannamn (två sidor).
     
  • Blanketterna (SKV-nr 7880,7831) kan beställas på telefon 020-56 70 00, folkbokföringsblanketter, eller hämtas i pdf-format från www.skatteverket.se
  • För utländska par, eller om den ena av parterna inte är skriven i Sverige, gäller att svensk hindersprövning måste göras. Hos Skatteverket finns all information.


Tid för vigsel beställs hos förrättaren


De båda intyg som paret får från Skatteverket efter hindersprövningen, Intyg Hindersprövning och Intyg Vigsel, ska lämnas till förrättaren.

Två vittnen ska närvara vid vigseln. Paret ansvarar för att vittnen finns. Vigseln förrättas enligt ett särskilt formulär. Det finns i två olika utformningar, ett mycket kort och ett något längre. Efter vigseln får paret ett bevis. Förrättaren underrättar Skatteverket, som ansvarar för folkbokföringen.

Ni kan hålla bröllopet i Rådhuset, rådhussalen, i Hedemora eller på någon plats som ni själva väljer. Vigsel på Rådhuset är gratis och bokning av rådhussalen görs av vigselförrättaren.
 

Borgerliga vigselförrättare

Fredrik Swahn070-787 81 56mail@fredrikswahn.se
Janie Petersen073-982 63 44janie.petersen24@gmail.com
Marcus Kjellin070-992 43 25
marcus.kjellin@gmail.com
Marjo Savelius0225-340 44marjo.savelius@hedemora.se
Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2022-06-20