Översiktsplan

En översiktsplan beskriver utveckling av den fysiska miljön på lång sikt. Den vägleder hur mark- och vattenområden ska användas samt hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.

Alla kommuner ska ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen, vilket styrs av plan- och bygglagen. kommunfullmäktige måste varje mandatperiod ta ställning om översiktsplanen är aktuell eller ej.

En översiktsplan är inte jurdiskt bindande men ska vara en långsiktig ledstjärna som ger stöd och är underlag för kommande planering (till exempel i bygglov och detaljplan). Översiktsplanen ger invånare, näringsliv och myndigheter vägledning i hur kommunen kommer att ställa sig till olika förfrågningar.

Rullande översiktsplanering

ÖP 2016 är en strategisk översiktsplan som lägger grunden för rullande översiktsplanering. Det innebär att frågor av allmän och övergripande karaktär ska utredas vidare. Efter hand som behovet uppstår kan översiktsplanen kompletteras med planeringsunderlag och styrdokument.

ÖP 2016 redovisar tydliga strategier och övergripande geografiska ställningstagande. Det innebär att översiktsplanens markanvändningskarta inte i detalj redovisar samtliga ställningstaganden och avvägningar på varje enskild yta, utan att många avvägningar får ske i kommande planering.

Översiktsplanering är ett verktyg för att uppnå stadens vision.


Ytterligare frågor och uppgifter kring kommunens översiktsplan kan ställas till Hedemora kommun, Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Läs mer på Boverkets hemsida om översiktsplaner.


Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2019-12-10

E-post: miljoochbyggkontoret@hedemora.se

Till kommunens växel: 0225-340 00

Teknisk chef
Niklas Arfs
Telefon: 0225-347 63
E-post: niklas.arfs@hedemora.se

Strategisk samhällsplanerare
Eric Zettergren Udd
Tel: 0225-340 78
E-post: eric.zettergren@hedemora.se

Planingenjör
Ingela Norén
Telefon:
E-post:ingela.noren@hedemora.se

Planarkitekt 
Carina Jacob (Föräldraledig)
Telefon:
E-post: