Del av Rensbo 1:30

 karta över Rensbo

Miljö-och samhällsbyggnadsnämnden antog den 30 augusti 2017 Detaljplan för del av Rensbo 1:30. Då beslutet inte överklagats vann detaljplanen laga kraft den 22 september 2017. Laga kraft är en juridisk term. Planen vinner laga kraft 3 veckor efter antagande förutsatt att beslutet inte överklagats. Det innebär att innehållet i detaljplanen då får genomföras och att beslutet ej kan överklagas.

Detaljplanen berör del av Rensbo 1:30. Området är ej tidigare detaljplanerat. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra fastigheter/tomter för ny fritidshusbebyggelse.

Handlingar

LAGA KRAFT
Plankarta (pdf, öppnas i nytt fönster)
Planbeskrivning (pdf, öppnas i nytt fönster)
Underrättelse (pdf, öppnas i nytt fönster)
Granskningsutlåtande (pdf, öppnas i nytt fönster)

GENOMFÖRDA UTREDNINGAR
Behovsbedömning (pdf, öppnas i nytt fönster)
Naturvärdesinventering (pdf, öppnas i nytt fönster)
Geoteknisk undersökning (pdf, öppnas i nytt fönster)

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2020-10-22