Brunna 52:1

Fastighetsägaren till Brunna 52:1 inkom den 6 november 2019 med en begäran om planbesked. Fastigheten ligger ett par kilometer söder om Hedemora centrum och den totala ytan som förslaget och ansökan om planbesked omfattas av, uppgår till cirka 11 hektar. Fastighetsägaren anger att planens syfte är att planlägga marken som är bebyggd med skola, förskola samt en- och flerbostadshus så att det blir möjligt med ytterligare bebyggelse. Den nya bebyggelsen föreslås bli en variation av villatomter, radhus samt lägenheter. Nuvarande skolbyggnad föreslås rymma andra verksamheter såsom exempelvis äldreboende eller bostäder. Idag förekommer ingen skolverksamhet i området. Utöver föreslagna planer för nytillkommande bebyggelse föreslår Fastighets AB Brunna 52:1 en generell uppgradering av infrastrukturen, som innefattar byggnation av nya bil-, gång-, och cykelvägar inom området…

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2021-01-21