Brunnsjöliden

Flygfoto över Brunnsjöliden

Miljö-och samhällsbyggnadsnämnden antog den 18 oktober 2017 Detaljplan för Brunnsjöliden. Detaljplanen vann laga kraft den 9 november 2017. Laga kraft är en juridisk term. Planen vinner laga kraft 3 veckor efter antagande förutsatt att beslutet inte överklagats. Det innebär att innehållet i detaljplanen då får genomföras och att beslutet ej kan överklagas.

Detaljplanen berör i huvudsak Brunnsjöliden, Syllen (10, 12 och 13) och strandområdet. Syftet med detaljplanen är att:

• Möjliggöra för nya bostäder

• Möjliggöra för fastighetsreglering

• Möjliggöra ny placering av servicebyggnad

• Möjliggör anordning av ställplats för husbilar.

• Utveckla strandområdet


Handlingar

LAGA KRAFT
Plankarta (pdf, öppnas i nytt fönster)
Planbeskrivning (pdf, öppnas i nytt fönster)
Underättelse (pdf, öppnas i nytt fönster)
Granskningsutlåtande (pdf, öppnas i nytt fönster)

GENOMFÖRDA UTREDNINGAR
Naturvärdesinventering (pdf, öppnas i nytt fönster)
Geoteknisk undersökning (pdf, öppnas i nytt fönster)
Vibrationsutredning (pdf, öppnas i nytt fönster)

TIDIG MEDBORGARDIALOG
Sammanfattningen av medborgardialogen (pdf, öppnas i nytt fönster)
Sammanfattningen av inkomna synpunkter och idéer (pdf, öppnas i nytt fönster)

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2020-10-22

Planarkitekt
Sara Wik
Telefon: 0225-340 78
E-post: sara.wik@hedemora.se