Norra Moränget

 

processpil_granskning.jpg
Kartbild där Norra Moränget är utmarkerat.

Planförslag

Planförslaget har varit utsänt för samråd under perioden 22 december 2020 till 2 februari 2021. Myndigheter, berörda fastighetsägare med flera har under denna tid beretts tillfälle att lämna synpunkter på planförslaget. Planförslaget har reviderats och ska nu ut på granskningssamråd och sista datum för att lämna in synpunkter på förslaget är 2 november 2021.

Planhandlingar

Planhandlingarna finns att ta del av på: 


Planhandlingar:
Planbeskrivning

Dagvattenutredning

Plankarta

Samrådsredogörelse

Bullerutredning

Underättelse granskning

Synpunkter

Eventuella synpunkter på planförslaget ska ha inkommit skriftligt till

Hedemora kommun,

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen,

776 28 Hedemora

Eller

miljoochbyggkontoret@hedemora.se, senast den 2 februari 2021. Den som inte har framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2021-10-25