Stängning av plankorsning

Detaljplan för Järnvägsområdet samt kv. Hammaren och Mejseln{A92), Centrala Hedemora, Hedemora Kommun


Samrådstid 19 april 2022 till 6 maj 2022

På uppdrag av Miljö och samhällsbyggnadsnämnden har förslag till detaljplan tagits fram för Jämvägsområdet samt kv. Hammaren och Mejseln (A92). Planförslaget är i linje med gällande översiktsplan samt fördjupad översiktsplan för Hedemora stad med omland.

Syftet med ändringen av planen är att möjliggöra utökning av jämvägsområdet för att kunna förlänga ett av jämvägsspåren och byta spårväxel. Spårförlängningen innebär att längre tåg, upp till 750 meter, kan rymmas på station vilket möjliggör fler tågmöten och tätare trafik. I och med förlängningen av spåret behöver plankorsningen vid Sturegatan stängas.

Planhandlingar

Missiv samråd Ändring av detaljplan plankorsning 2022-04-13

Planändring DP A92 Planbeskrivning - samråd 2022-04-12

Planändring Hedemora Dalabanan Undersökning bet.miljö 220324_2022-04-12

Ändring av DP A92 Grundkarta A2 - samråd_2022-04-13

Planhandlingama finns att ta del av på:

Stadsbiblioteket i Hedemora

Kommunhusets entre, Hökargatan 6, Hedemora

 

Eventuella synpunkter på planförslaget ska ha inkommit skriftligt till Hedemora kommun, Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, 776 28 Hedemora eller miljoochbyggkontoret@hedemora.se, senast den 6 maj 2022. Den som inte har framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

 

Upplysningar lämnas av planarkitekt Olle Söderström,

Tel.nr: 0225-34000, e-post: olle.soderstrom@hedemora.se

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2022-04-26