Kontakt

Dela sidan på sociala medier

Upphävande av del av detaljplaner

På uppdrag av Miljö och samhällsbyggnadsnämnden har förslag till upphävande av del av detaljplaner tagits fram för delar av fastigheterna Elverket 1, Kättingen 7, Norsen 12, Hedemora 2:37, Hedemora 6:1. Planförslaget är i linje med gällande översiktsplan samt utvecklingsplan för Hedemora stad med omland.

Syftet med ett upphävande av del av detaljplaner är att möjliggöra fastställelse och genomförande av Vägplan för väg 70/270 Gussarvsrondellen – Hamre, Gång- och cykelväg. Upphävandet möjliggör för byggande av en gång- och cykelväg mellan Gussarvsrondellen, Hedemora tätort och Hamre.


Saknar Du någon information?
Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2020-04-23