Vikmanshyttan 3:13 & 3:32


Fastighetsägaren till VIKMANSHYTTAN 3:13 och 3:32 inkom den 10 juni 2021 med en begäran om planbesked. Fastigheterna ligger söder om Vikmanshyttans centrum inom området för Herrgården, brukskontoret och byn. Den totala ytan som förslaget och ansökan om planbesked omfattas av, uppgår till cirka 7000m².

Dessa byggnader används i dag av CTEK AB. Fastigheterna skall nu avyttras och för att förbättra fastigheternas användningsmöjligheter då de i dagsläget ligger inom detaljplan för industri fattades beslut om att en ny plan skulle upprättas för att tillåta bostäder, verksamheter, kontor och tillfällig vistelse.

Syftet med detaljplanen är att skapa en flexibel markanvändning som möjliggör fortsatt utveckling av området för framtiden.

Granskningstid 15 juni 2022 till 15 juli 2022

Eventuella synpunkter på planförslaget ska ha inkommit till Hedemora kommun, Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, 776 28 Hedemora eller miljoochbyggkontoret@hedemora.se, senast den 15 juli 2022.

Kommunen tar gärna emot alla synnpunkter så länge planen inte är skickad vidare till antagandet. 


VIKMANSHYTTAN 3.13 och 3.32

Planhandlingar

Planbeskrivning

Plankarta

Samrådsredogörelse

Behovsbedömning

Utredningar

Naturvärdesinventering vid CTEK, Vikmanshyttan: MB-2021-455_NVI VIkmanshyttan_2021-11-17_9


Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2022-08-01