Bestämmelser om fastighetsindelning

Fastighetsplan


Bestämmelser om fastighetsindelning regleras numera i detaljplaner.

Alla äldre tomtindelningar i kommunen är upphävda.
I Hedemora stad fanns tills för några år sedan 144 tomtindelningsplaner, som berörde de flesta fastigheterna. Planerna togs fram i takt med att staden växte med syftet att fastlägga hur kvartersmark skulle indelas i tomter. De har gällt parallellt med detaljplaner.

Den 17 mars 2011 upphävdes samtliga tomtindelningar av Miljö- och byggnämnden. Beslutet vann laga kraft den 12 april 2011. Skälet var att undanröja hinder för framtida fastighetsregleringar. Små justeringar av gränser där utbyggnad inte skett så som planerat eller där behoven ändrats var fram tills dess inte möjliga p g a bestämmelserna.

Upphävande av tomtindelningar innebär ingen ändring av vare sig fastighetsbeteckningar, kvartersnamn eller fastighetsgränser. Bebyggelsen regleras även fortsättningsvis genom detaljplaner. Upphävandet innebär ingen ändring av gällande detaljplaner. Inga särskilda fastighetsregleringar väntas ske till följd av beslutet.

Länkar:
Planbeskrivning med förteckning över tomtindelningar

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2020-10-22