Bostadsplanering

Att få fram fler nya bostäder är en av vår tids absolut viktigaste strategiska frågor i ett kommunalt utvecklings- och ansvarsperspektiv och tydliga krav ställs idag från stats-makten att verka för en effektiv kommunal bostadsförsörjning.

Attraktiva boendemiljöer och goda bostäder är helt grundläggande faktorer som har avgörande betydelse för möjligheterna att realisera en fortsatt framtida kommunal tillväxt och välfärd i Hedemora.

Starkt förbättrade regionala pendlingsmöjligheter bidrar idag till att boendet blivit en avgörande konkurrensfaktor vid val av bostadsort än någonsin tidigare arbetsplats-lokaliseringar och studieortplacering.

Det kommunala ansvaret för bostadsförsörjningen handlar här ytterst om att våra egna invånare, ungdomar som äldre, invandrare, nya potentiella inflyttare ska ha självklara möjligheter att i Hedemora kommun hitta ett bostadsutbud som uppfyller högt ställda krav och förväntningar.

Det är vår förhoppning att den nya fördjupade bostadsplaneringsprocess som kommunen tagit initiativ till blir en viktig startpunkt för en framgångsrik utveckling och upprustning av Hedemoras framtida bostadsmarknad.

Nedan finner Du våra bostadspolitiska riktlinjer för perioden 2016-2019 som förlängts att gälla fram till 2021. Under hösten 2021 kommer vi att  presentera ett nytt mer långsiktigt bostadsprogram för perioden 2021-2024/2029.

Många står idag i kommunens bostadsköer och vi vill ha höga framtidsambitioner att tillsammans med övriga aktörer på bostadsmarknaden kunna erbjuda Hedemoras invånare och nyinflyttande ett starkt utökat utbud av attraktiva bostäder och yttre boendemiljöer.

Du hittar Bostadsriktlinjer 2016-2019 till höger i menyn.

Läs mer på Boverkets hemsida hur man tar fram riktlinjer för bostadsförsörjningen.

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2021-11-04

Strategisk samhällsplanerare
Per-olof Herou
Tel: 0225-341 86
E-post: per-olof.herou@hedemora.se