Fördjupning av översiktsplanen

För vissa avgränsade områden inom kommunen kan en fördjupad redovisning av översiktsplanen ske. Då samhällets behov ständigt förändras krävs en kontinuerlig översyn av riktlinjerna i planen. Genom fördjupningar och tematiska tillägg kan olika frågor hanteras mer på djupet. Varje mandatperiod ska kommunen ta ställning till planens aktualitet.


Fördjupade / Tematiska
översiktsplaner

(FÖP/TÖP)
 
Tillhörande kartor
Delområden
Tillhörande kartor
Rekommendationer
       
Vikmanshyttan, 1993  (4 MB)
ÖP VH O 
ÖP VH
Långshyttan, 1994    (7 MB)
ÖP LH O 
ÖP LH 
Garpenberg, 1997  (6 MB)
ÖP  GB O
ÖP GB
ÖP GB Miljö 
Smedby-Koberga, 1998  (4 MB)
ÖP Hu O 
 
Stjärnsund, 2000  (11 MB)
ÖP Stj O
 
Hedemora stad med omland, 2009  (30 MB)
   
Backa - Grådö 1994 (5 MB)
   


Ytterligare frågor och uppgifter kring kommunens fördjupning av översiktsplan kan ställas till Hedemora kommun, Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2021-01-21