Rapporter & utredningar

Genom utredningar ökas kunskapen i en viss fråga och riktlinjer kan föreslås för hur området fortsättningsvis bör behandlas. Resultaten arbetas ofta in i kommunens över­siktsplaner.

På kommunen finns bl.a. följande skrifter:


Staden
Ortsanalys för Hedemora stad, 2007 (4MB)
Tillgänglighetsplan för Hedemora centrum, 2006
Förstudie för Vasalidens idrottsarena, 2005
Förstudie för ombyggnation av Sveaparken, 2004
Förstudie för ombyggnation av Apoteksträdgården, 2006
Tyck om Hedemora - sociotopundersökning, 2005
Parkinventering Hedemora stad 2002
Bevarandeplan för Hedemora innerstad, 1991
Bebyggelse i Hedemora stad, kulturhistorisk miljöanalys, 1991´
Medeltidsstaden Hedemora, 1978
Uthusinventering 1995-1996
Det glömda Hedemora – Industrisamhällets kulturmiljöer, 2006 (10MB)
Parker och gaturum, Hedemora stad 1992  • Kommunen
  • Skredutredningar längs Dalälven, 2006 samt 2009
  • Omvärldsanalys för Hedemora kommun, 2004
  • Bevarandeplan för Hedemora omland, Dalarnas museum 1991
  • Naturvårdsprogram för Kopparbergs län, Länsstyrelsen 1988
  • Skogsinventering – biologisk mångfald 1994
  • Områden av riksintresse för naturvård och friluftsliv, 1992
Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2019-06-27