Lotterier

Lotterier.jpg

Så här gör föreningar för att söka registrering/tillstånd för lotteri.

Föreningen ska på styrelsemöte fatta beslut om att ansöka hos kommunen om registrering för lotteriverksamhet eller söka tillstånd för att ordna ett enskilt lotteri.
I samma beslut ska även lotteriföreståndare väljas. 
Behandlingstid för utfärdande av tillstånd/registrering av lotteri är cirka 10 dagar, kostar 300 kronor att få ett tillstånd som sedan gäller i tre år.

Till Hedemora kommun Bildningskontoret, lämnas följande handlingar:

• Ifylld ansökningsblankett
• Stadgar (om inte dessa redan finns hos Bildningskontoret)
• Verksamhetsberättelse för det senast avslutade verksamhetsåret
• Protokollsutdrag från ovanstående styrelsemöte, som visar beslut 
  om ansökan av tillstånd samt lotteriföreståndare.

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2021-09-23

Tfn: 0225-340 00
Tfn-tider: 8:00-12:00, 13:00-17:00
E-post: Kommun@hedemora.se
Öppet: 9:00-16:00

Besök: Receptionen
           Hökargatan 6
           Hedemora