Information

Vasahallens sim- och sporthall Hedemora

Viktig information till alla som köper bad och gymkort.

VH/BF = Vasahallen/Bildningsförvaltningen
Vasahallen ägs och drivs av Hedemora Kommun, Bildningsförvaltningen.
Med ”kund” avses person som har passerkort och tillträde till anläggningen eller del av anläggningen.

Bad- och gymkort köps i Vasahallen.


1.     Allmänt om kort

        -  Alla kort utom 12-gångerskort är personliga och kan inte överlåtas.
           Vid utlåning av personligt kort till annan person spärras kortet
.
            12-gångerskort gäller 2 år från inköpsdagen och kan användas av flera personer.

        -  Kunden ska ha med sig sitt kort och registrera det i vändkorset.

        - Om personal ber att få se kortet ska kunden visa upp det.

        - Om kunden glömmer att ta med sitt kort kan personal ändå låta kunden träna
          (gäller inte 12-gångerskort), under förutsättning att personalen vet att kunden
           har ett kort och kunden betalar 10kr vid besöket.

        - Om kund förlorar sitt kort eller det blir obrukbart ska detta meddelas till Vasahallen.
          Utbyte av förlorat kort kostar 20kr. Det förlorade kortet spärras.


 2.     Förlängning av kort

         Kort kan som huvudregel inte förlängas. VH/BF kan dock förlänga/överlåta bad/gymkort mot                      uppvisande av läkarintyg som styrker oförmåga att använda kortet under minst en månad
         vid sjukdom eller skada. Detta gäller även vid graviditet och militärtjänstgöring eller liknande.


3.     Ansvar

        Användning av Vasahallens utbud och aktiviteter sker på varje kunds eget ansvar.

       - Kundens hälsotillstånd ska vara sådant att kunden kan träna utan risk för egen/annans hälsa.

       - Innehav eller användning av alkohol, narkotika eller dopingsubstanser är förbjudet och medför att              personen kan tvingas att omedelbart lämna Vasahallen och/eller att VH/BF vidtar
         rättsliga åtgärder.

      - VH/BF ansvarar inte för personskador som drabbar kund/annan pga. olycksfall eller till följd av                 annan kunds eller besökares agerande eller brist på agerande.

      - VH/BF ansvarar inte för förluster pga. stöld, inbrott eller av annan anledning. VH/BF ansvarar heller          inte för skador på kunds/annans tillhörigheter.

      - Vasahallen rekommenderar besökare att ha olycksfallsförsäkring och hemförsäkring.


4.     Regler

        Kunden ska följa reglerna som finns anslagna i Vasahallen och som meddelas
        muntligen av personal. Kunderna ska naturligtvis följa gällande lagar.


5.    Avstängning av person

        Grova eller upprepade brott mot lag eller regel kan medföra avstängning från anläggingen.
        Outnyttjade förskottsbetalda avgifter betalas då EJ tillbaka till kunden.


6.     Ändring av öppettider

        - VH/BF äger rätt att ändra Vasahallens öppettider utan att kund har rätt till ersättning.

        - Under sommar- och annan lågsäsong har Vasahallen öppet mindre än under högsäsong.
          VH/BF får även göra tillfälliga ändringar av öppettider. Sådan ändring meddelas genom
          anslag i Vasahallen och på hemsidan (
www.hedemora.se) senast 10 dagar i förväg,
          och kan t.ex. bero på reparation eller större arrangemang.


7.     Prisändringar

        Avgiften justeras vanligtvis vid årsskiftet. Avgiftsändringar meddelas genom anslag i
        Vasahallen eller på hemsidan.


8.      Ändring av kunduppgifter

          Kund ska omgående meddela Vasahallen vid ändring av namn- och adressuppgifter.


9.     Personuppgifter

        Personuppgifter som kund lämnar till VH/KF behandlas i enlighet med
        personuppgiftslagen. Ändamålet med personuppgiftsbehandlingen är att VH/KF ska
        kunna administrera uppgifterna på ett fullgott sätt.

 

                                                                                                

Bildningsförvaltningen


Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2016-05-23