Elever får kunskap om arbetslivet genom konkreta utmaningar

Elever grupparbetar med datorer

Vasaskolans högstadieelever får varje nytt läsår en samarbetspartner i Hedemoras lokala arbetsliv. Ett företag, eller en organisation inom offentlig förvaltning, per klass. Konceptet som har vuxit fram de senaste två åren handlar om att lära känna arbetslivet, genom praktiska utmaningar och förståelse för vad som väntar därute – om allt som är möjligt.

22 företag och organisationer är med och deltar under läsåret 2021-2022. Det börjar med ett möte, oftast på skolan, mellan klassen och det företag som klassen tilldelats. Företaget berättar om verksamheten, hur det är att arbeta där och vilka kunskaper och andra kvalifikationer som behövs på just den arbetsplatsen.

Klassen får sedan en utmaning att komma med idéer till eller en uppgift att lösa efterhand som de hämtar in mer kunskap om ämnet.

Win-win för faddrar och elever

Förra läsåret fick en klass i uppgift att komponera en trerätters Take-away-meny åt restaurang Stället. En annan klass gav som förslag att ICA Supermarket Hedemora skulle ha en särskild Amerikahylla med amerikanska produkter. Företaget Kill Monday Games gav sin klass i uppgift att rita en karaktär och en ”level” till ett dataspel.

Inför terminsstart 2021 fanns ett ännu större intresse hos både lokala företag och samhällsaktörer att delta i samarbeten med Vasaskolans och Olypicaskolans elever och lärare. Samtliga klasser på skolorna fick därmed egna faddrar.

Små och stora arbetsgivare väntar på utbildade att anställa. Eleverna får kunskap om vilka utbildningar som finns och krävs för olika yrken

När Polisen, träffade sin ”fadderklass”, 7E i höstas berättade kommunpolis Thomas Nordström om bakgrunden till varför han ville bli polis och hur vägen dit sett ut, vilka utbildningar som finns och vad som krävs för att bli en bra polis.

- Några av de viktigaste egenskaperna hos den som vill bli polis är att man respekterar andra människor och att man har en god kommunikationsförmåga – att kunna bemöta olika typer av människor i olika situationer på ett bra sätt, berättar Thomas Nordström i mötet med klassen.

Klassen fick bland annat i uppgift att arbeta
med frågan vad de upplever som viktigt att polisen jobbar med för att de ska känna sig trygga och säkra. De ska även komma med konkreta förslag på vad ungdomar kan göra för att det inte ska bli så mycket klagomål och bråk när man kör A-traktor?

Efter sportlovet är det planerat för en återträff med klassen för att följa upp hur det går med uppgifterna, elevernas åsikter och idéer.

Klass 9C samarbetar med Österlings Bygg

Eleverna har där fått som uppgift att ta reda på varför könsfördelningen i företaget ser ut som den gör.

Klassen ska sedan komma upp med förslag på åtgärder för att fördelningen ska kunna bli mer jämn mellan könen. 

Hedemora kommun har låtit klass 7A drömma stort

Klassen arbetar med frågan vad ungdomar mellan ungefär 13-17 år saknar i Hedemora? Vad skulle göra det mer attraktivt och kul att bo och leva här?

Uppgiften ska mynna ut i medborgarförslag. Det gäller för arbetsgrupperna att hämta in kunskap om hur processen ser ut från att ett förslag lämnas in och behandlas i kommunpolitiken.

- Ju mer man förstår och ju mer research som görs, desto större är chansen att de förslag som presenteras blir verklighet, säger Kristina Backlund kommunikationschef på Hedemora kommun.

Även Hedemora Energi har gett sin klass 8D, en samhällsviktig uppgift som innebär att fundera över hur de kan få folk att sopsortera i större utsträckning och att inte slänga skräp i toaletten.

Meningsfulla insikter inför yrkesval och utbildning

Fadderprojektet är ett fokusområde inom området Skola – Arbetsliv som näringslivsenheten på kommunen arbetar med. Men det startade som ett initiativ från skolan hösten 2020 med inspiration från Hofors kommun. 

Representanter från skola och näringsliv träffades vid ett besök i grannkommunen, däribland skolchefer, rektorer, studie- och yrkesvägledare, Hedemoras näringslivsutvecklare och Dalarnas regionchef för Svenskt Näringsliv.

Elisabeth Lindell är intendent på Vasaskolan och ansvarig för fadderprojektet från skolans håll, i samarbete med berörda lärare och kommunens näringslivsenhet. Hon menar att det är viktigt att ge eleverna en bredare syn på olika yrken och branscher, eftersom kunskaperna om hur arbetsmarknaden ser ut, generellt är ganska låga.  

- En av de största vinsterna med faddersam-arbetet är insynen som eleverna får av att lära känna lokala företag och hur arbetslivet kan se ut, vilka yrkeskategorier som finns och vad de kräver i form av utbildning. Insikten om vilka personliga egenskaper arbetsgivarna gärna ser hos sina anställda är också viktig för eleverna, säger Elisabeth Lindell. 

Hon ser stor potential att kunna vidareut-veckla konceptet framöver.

 

Elisabeth Lindell.jpg

- Fadderprojektet har startat och pågått under speciella förutsättningar i och med pandemin som satt en del begränsningar. Men det har ju fungerat bra det också.

Men nu öppnar de borttagna restriktionerna upp för helt andra möjligheter. Till exempel blir det lättare nu att ha studiebesök hos fadderföretagen och visa upp elevernas arbeten i utställningar när Vasaskolan har Öppet Hus, säger Elisabeth Lindell. 

Faddrar under läsåret 2021/2022

Anpassarna Körkort AB
AB Karl Hedin
Boliden
Ctek
Dala Construction
Dalforsån
Elon
Erasteel Långshyttan
Hedemora Energi
Hedemora bostäder
Hedemora kommun

Skrået
ICA Supermarket Hedemora
Omvårdnad i Skönvik AB
Paloma
Polisen
Restaurang Stället
Stuart
Säters Snickerifabrik
Södra Dalarnas Sparbank
Wienerkonditoriet
Österling ByggInformation om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2022-02-16

Startsida