Skolskjuts

Busskort för elever i Hedemora kommuns grundskolor samt grund- och gymnasiesärskola, läsåret 2022/23


  • Alla kan ansöka om att få skolskjuts.
  • Den som uppfyller skollagen/skolskjuts 9 kap 15§, 10 kap 32§, 11 kap 31§ och 18 kap 30§ skolskjutsreglemente för grundskola och särskola i Dalarnas län inklusive lokal bilaga om beslut blir beviljad skolskjuts.
  • Både beviljade och avslagna beslut kan överklagas.


Nytt är att elever i grundskolan från och med kommande läsår ansöker om skolskjuts i första hand via e-tjänst. Gäller även för de elever som idag har skolskjuts.

Ansökan via E-tjänst

Ansökan ska göras under perioden 7 mars - 27 mars för att vara säker på att beslut om skolskjuts är klart till läsårets start i augusti. Det går att ansöka om skolskjuts via e-tjänsten under hela året, men handläggningstiden kan bli något längre för ansökan inkommen utanför ansökningsperioden.

Ansökan via blankett gäller för

  • Elever i grund- och gymnasiesärskola

  • Familjehemsplacerade elever

  • Elever med tillfälligt personnummer

  • Vårdnadshavare som inte har möjlighet att ansöka digitalt

Ansökan på blankett för läsåret 2022/23 ska göras 7 mars - 27 mars. Blanketten finns att hämta hos rektorsassistenten på respektive skola eller hos kundtjänst.

Ansökan skickas till:
Hedemora kommun
Skolskjuts
Box 201
776 28 HEDEMORA
eller mejlas till skolskjuts@hedemora.se

 

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2022-04-12

Skolskjutshandläggare
Mats Aronsson                                
0225-341 97                  mats.aronsson@hedemora.se