Arbetsträning - Mini Maxi

Mini Maxi Utvecklingscenter är till för arbetslösa kvinnor och män som av olika orsaker hamnat utanför den ordinarie arbetsmarknaden. Målgruppen är kvinnor och män mellan 16 - 65 år. Mini Maxi sysselsätter ca 60 personer varav ca 20 i extern praktik. 

Våra verksamheter

 • Service
 • Verkstad
 • Nygammalt second handbutik
 • Fixartjänst

Arbetstagare till verksamheten anvisas i huvudsak av Socialförvaltningen och Arbetsförmedlingen.
Vi samarbetar med Arbetsmarknadsenheten, Kraften, Försäkringskassan, Lärcentrum, Skola och Frivården.
 

Vi erbjuder

 • En individuellt anpassad arbetsplan
 • Arbetsträning och praktikplatser inom olika områden
 • Social ekonomisk planering
 • Social färdighetsträning
 • Motivations och stödsamtal
 • Friskvård
 • Möjligheter att gå vidare till utbildning, arbete och egen försörjning

Mini Maxi har också ansvaret för verkställandet av påföljden ungdomstjänst (20-150 timmar)
som unga lagöverträdare i åldern 15-18 år kan dömas till.

  

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2021-04-22

Besöksadress: Kraftgatan 8, 776 33 Hedemora

Dan Jonsson, Arbetsledare
0225-343 44
dan.jonsson@hedemora.se 

Yvonne Lennartsson, Arbetsledare 
0225-340 23
yvonne.lennartsson@hedemora.se

Anette Nordlöf, Arbetsledare
0225-343 63
anette.nordlof@hedemora.se